Ny andelsboliglov giver den finansielle sektor ammunition over for nødstedte foreninger

Den nye andelsboliglov, der blev vedtaget i forsommeren, skulle blandt andet skabe orden omkring foreninger i økonomisk uføre: De skulle ikke være motiverede til blot at lade foreningen gå konkurs og tørre gælden af på realkreditinstituttet eller banken.

Men i praksis har loven betydet, at der også er blevet sat tommelskruer på medlemmer i foreninger, hvis problemer stammer helt tilbage til finanskrisens dage for ti år siden. Det er indtrykket hos Lasse Klubien, formand i foreningen Thyra Danebod på Frederiksberg, der i sidste uge kunne meddele, at den har solgt sin ejendom til det svenske ejendomsselskab Heimstaden.

”Vi har oplevet på egen krop, at den nye lov bliver brugt af finanssektoren til at opnå nogle bedre vilkår i en salgssituation,” siger Lasse Klubien til Min-andelsbolig.dk.

Umiddelbart fremstod salget som en ren succes. Ganske vist var salgsprisen ikke høj nok til, at der er penge at udbetale til medlemmerne, som således har tabt alle de penge, de har investeret. Men i det mindste var der ryddet op i endnu en forening, der efter stiftelsen i 2007 måtte se i øjnene, at den havde købt ejendommen til for høj en pris, og desuden undervurderet udgifterne til vedligehold.

På samme måde blev der ”ryddet op” i en forening, da Heimstaden i maj måned købte ejendommen af en anden kriseramt forening, nemlig Ringertoften i København.

Men oprydning på den måde kan glide igennem, fordi realkreditinstituttet – i begge tilfælde Nykredit – med den nye lov fik bedre kort på hånden i forhandlingerne med foreningerne.

Hvis en forening frivilligt sælger sin ejendom og lader sig opløse, kan medlemmerne alt andet lige fortsætte som lejere efter lejelovgivningens regler. De kan også frivilligt aftale en leje, der er højere end lejelovgivningen tilsiger, hvilket kan være en fordel, fordi det giver en højere pris på ejendommen. Sådan er det nu, og sådan var det også før lovændringen.

Det nye er reglerne i de tilfælde, hvor foreningen går konkurs. Her kan den nye ejer af ejendommen i de første seks år opkræve en leje, der svarer til gennemsnittet af boligafgiften i foreningens sidste fire år. Denne leje vil i de fleste tilfælde være betydeligt højere end den leje, de tidligere medlemmer skulle have betalt efter lejelovgivningen.

Derfor er konkursen nu en meget ufordelagtig udvej for de problemramte foreninger, som i højere grad vil motiverede til at acceptere et frivilligt salg, selv om det indebærer, at deres husleje som almindelige nok vil være højere end efter lejelovgivningen, men dog lavere end den husleje, de skulle have betalt efter en konkurs.

Og sådan en frivillig aftale er præcist, hvad medlemmerne i Thyra Danebod har accepteret. De kommer til at betale et tillæg til den almindelige leje – formelt begrundet med forbedringer, der er foretaget for årtier siden, som dengang blev betalt over huslejen, og som i øvrigt i mange tilfælde siden er blevet omgjort af medlemmerne i andelsforeningen.

For Lasse Klubien var det tydeligt, at Nykredit hurtigt spottede sine muligheder under den nye lov.

”Cirka halvanden måned før var Nykredit indstillet på en løsning, hvor de skulle bidrage økonomisk, men det gik de fuldstændig væk fra, da den nye lovgivning kom igennem, og Hostrups Have og Duegaarden var blev solgt med forholdsvis kort mellemrum. Så dukkede der en ny forretningsmodel op,” siger han.

Hostrups Haves og Duegaaardens ejendomme blev begge solgt sidste år, førstnævnte også til Heimstaden. I begge tilfælde skete salget dog først efter konkursen.

Lasse Klubien tager nu situationen til efterretning, og han ønsker ikke at kaste sig ud i nogen stor, politisk polemik. Men han mener ikke, at den nye lov giver en retfærdig fordeling af ansvaret for miseren i de foreninger, hvor det gik galt i 00’erne.

”Nykredit og finanssektoren er utallige gange blevet bedt om at komme med eksempler på uforsvarligt drevne andelsforeninger, og de har ikke kunnet komme med et eneste. Var man til sinds at kigge på, hvordan långiverne agerede i den periode, hvor de troede, de kunne gå på vandet, så billedet straks helt anderledes ud,” siger Lasse Klubien.

Min-andelsbolig.dk har spurgt Nykredit, om man oplever at stå i en bedre forhandlingsposition over for nødlidende foreninger som følge af lovændringen, og om man er enige i Lasse Klubiens beskrivelse af forløbet i Thyra Danebod. Det første kommenterer pressechef Jens Theil ikke, men om det sidste skriver han:

”Vi kan ikke genkende beskrivelsen af forløbet, men vi ønsker derudover ikke at kommentere sagen, da der er tale om et konkret kundeforhold.”

 

 

 

Billedet er fra A/B Thyra Danebod på Frederiksberg.

Tilmeld Nyhedsbrev