Ny revisor i ekspertpanelet: Meget få andelsforeninger opløser sig selv

Det er en erfaren mand, der fra i dag er medlem af Min-andelsbolig.dk’s ekspertpanel: Jesper Buch, 52 år og partner og statsaut. revisor i revisionsselskabet BDO, har gennem næsten hele sin karriere beskæftiget sig med andelsforeninger.

”Det firma, jeg startede i i 1987, havde nogle andelsboligforeninger som kunder. Så har jeg bare hængt ved og stille og roligt specialiseret mig på området. Jeg synes, det er spændende, og der blev mange opgaver, efter at Københavns Kommune i midten af 90’erne solgte ud af sine ejendomme,” fortæller han.

At have speciale i andelsforeninger indebærer for en revisor andet og mere end at udfærdige det årlige regnskab. Rådgivning, for eksempel ved stiftelse og nedlæggelse af foreninger, hører også med. Stiftelserne bliver i dag overvejende håndteret af advokater, men i de senere år har der været en del tilfælde, hvor foreninger har valgt at realisere formuen og opløse sig selv, og i den sammenhæng stadig brug for revisorens assistance.

”Hvis det er en skattepligtig forening, skal der opgøres ophørsbeskatning. Det hjælper vi til med, og vi udarbejder også likvidationsregnskabet, hvor det fremgår, hvordan formuen skal fordeles;” siger Jesper Buch.

Han oplever dog ikke, at der er specielt mange af den slags sager. Der har været meget snak om foreninger, der opløser sig selv, og Jesper Buch forventede også selv, der vil komme en bølge af den slags tilfælde ovenpå boligindgrebet sidste år. For at skåne andelsforeninger for værditab blev deres ejendomme undtaget fra visse dele af indgrebet. Men det betød samtidig, at det blev endnu mere attraktivt for investorer udefra at købe fra netop andelsforeninger.

Men bølgen er udeblevet. BDO har ifølge Jesper Buch kun håndteret en håndfuld sager de seneste par år, og de kolleger fra andre revisionsfirmaer, han taler med, oplever det samme. Når foreninger bliver opløst, er det også meget sjældent ud fra overskudsposition, hvor medlemmerne går efter at score den store gevinst ved at realisere ejendomsværdien.

”Det sker typisk i foreninger, hvor man har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Måske står de overfor at skulle skifte tag, men kan ikke få det finansieret, eller finansieringen ville betyde, at boligafgiften blev for højt. Jeg har ikke oplevet nogen foreninger, der har opløst sig selv, bare fordi de har fået et godt tilbud,” siger Jesper Buch.

Gennem sine mange år med tilknytning til andelssektoren har han også haft førsteparket til meget af dens historik. Tilbage i 80’erne var andelsboliger formelt meget billige, men til gengæld hørte penge under bordet ved handel med andele også til hverdagens uorden. I 90’erne kom de nævnte massestiftelser af ejendomme, som tidligere havde tilhørt Københavns Kommune. I 00’erne begyndte foreningerne at bruge valuarvurderinger for at opskrive vurderingerne, så mange andele steg i pris. Disse prisstigninger fortsatte i 10’erne, men nu under mere ordnede forhold, og de tiltrak sig også politisk interesse, der har mundet ud i adskillige lovændringer.

Jesper Buch har ikke nogen kæpheste i henseende til, hvor andelssektoren skal hen herfra. Dog har han et hjertesuk i relation til sit eget fagområde:

”Sammen med FSR (revisorernes brancheforening, red.) og Erhvervsstyrelsen har vi netop opdateret regnskabsvejledningen for andelsboliger, og jeg synes, det er ærgerligt, at et regnskab fra en andelsboligforening skal være på 25-30 sider. Der er meget i det, der ligegyldigt for medlemmerne, men på grund af lovgivningen er vi nødt til at have det med,” siger Jesper Buch.

Hvis du eller din forening har spørgsmål til Jesper Buch, for eksempel om de regnskaber, der snart skal udfærdiges, så skriv til os på stk@min-andelsbolig.dk.

Tilmeld Nyhedsbrev