Nye regler om AirBnb-udlejning har stort set ikke ændret markedet

Lyden af rullekufferter er blevet hverdag i boligkvarterer. Især AirBnb har gjort det almindeligt at udleje boliger til turister, og med en lovændring pr. 1. maj sidste år blev der sat nye og ganske lempelige regler for det, også skattemæssigt. Det skabte en del bekymring for, om udlejningen skulle gå helt grassat, med det til følge af at almindelige boliger i praksis blev konverteret til ferieboliger.

Men nu er de første erfaringer med den nye lov i hus, og alle bekymringer synes at have været unødige. Hvis folk agerer anderledes end før, er det i så beskedent omfang, at det ikke kan ses af tallene.

Det er Erhvervsministeriet, der har set på området, med data fra AirBnb. På landsplan har der været en stigning i antal udlejede boligenheder, fra 35400 i 2018 til 38.000 i 2019. Men det vedrører mest sommerhuse og ferieområder. I København har der faktisk været et lille fald i antallet udlejede enheder, mens tallet for Aarhus er uændret fra det ene år til det andet.

En konkret bekymring handlede om udlejning af værelser, hvor folk fortsat er frie til at udleje så mange dage, de vil. Frygten var, at det skulle støvsuge markedet for de værelser, der ellers kunne lejes ud til eksempelvis studerende. Men også her har man tværtimod set et lille fald i aktiviteten.

De nye regler siger, at man gennem AirBnb eller en anden portal, der indberetter til skattemyndighederne, kan udleje hele sin bolig 70 døgn om året, og at man skal betale i praksis 30 procent af den indtægt, der ligger ud over 28.000 kroner, i skat. Ved udleje uden om en portal er det maksimalt 30 dage, og bundfradraget er kun 11.000. Indberetningerne fra AirBnb starter op i 2021, og det vil alt andet lige have den effekt, at færre vil leje ud. Men det vil næppe være en stor effekt.

Korttidsudlejningen har også skabt splid i nogle andelsforeninger, hvor en del medlemmer gerne vil tjene penge på udlejningen, mens andre gerne vil være fri for den konstante strøm af turister. Mange steder er det løst ved et kompromis, der sætter en overgrænse for, hvor ofte det enkelte medlem må leje ud.

 

 

Billedet er fra A/B Byparken i Kolding.

Tilmeld Nyhedsbrev