Nykredit nedsætter prisen til andelsforeninger

0,15 procent af lånet, svarende til 1500 kroner pr. lånt million – dog højest 30.000 kroner om året.

Så meget kan andelsforeninger med lån i Nykredit se frem til at spare, hvis en kreds af pensionsselskaber indskyder penge i realkreditinstituttet. Og det bliver efter alt at dømme tilfældet. Pensionsselskabernes kapitalindskud træder i stedet for den meget omdiskuterede børsnotering, som Nykredit ellers havde på tegnebrættet.

Teknisk set vil prisnedsættelsen ske ved, at der bliver oprettet en rabatordning for erhvervskunder, og herunder altså andelsforeninger, der svarer til KundeKroner-konceptet for private boligejere. Det oplyser Nykredit.

Prisnedsættelsen kan måske mildne luften mellem andelsforeninger og Nykredit. Selskabet har været långiver i flere af de konkursramte andelsforeninger, og det har medført stor, gensidig bitterhed.

Nykredit har også haft svært ved at sige lige ud, hvilke konsekvenser man har taget af problemerne. Ved en tidligere lejlighed har Nykredit således over for Min-andelsbolig.dk afvist, at man rutinemæssigt krævede personlig hæftelse af medlemmerne ved lån til andelsforeninger.

Men det var ikke helt rigtigt, fremgik det på Christiansborg-høringen om andelsboligsektoren i sidste uge. Har sagde underdirektør Søren Brynningsen fra Nykredit:

”Vi kræver i dag som udgangspunkt personlig hæftelse fra medlemmerne, når vi låner ud til andelsboligforeningerne. Dette er både bureaukratisk tungt, og det er uhensigtsmæssigt for os som kreditgivere, og ikke mindst for andelshavere. Samtidig rammer disse stramninger alle andre andelsboligforeninger, også de sunde og velfungerende. Vores krav om personlig hæftelse gør så også, at vi ikke har deltaget i stiftelsesmarkedet det seneste år.”

Langt de fleste andelsforeninger – også af dem, som er kunder i Nykredit – er velfungerende. Men selv om finanskrisen nu snart ligger et årti tilbage i tiden, har Nykredit alene over det seneste år indgået særlige aftaler med 30 foreninger, der var kommet i økonomisk uføre, for på den måde at undgå en konkurs, der ville give tab til begge parter, oplyste Søren Brynningsen.

 

 

Billedet er fra den konkursramte forening Hostrups Have på Frederiksberg.

Tilmeld Nyhedsbrev