Nykredits tab på andelsforeninger er skrumpet betragteligt

Når andelsforeninger blev stiftet i 00’erne, var det meget ofte Nykredit, der stod for finansieringen. Men realkreditinstituttet var også for ivrigt og kreativt med at finde løsninger, skulle det vise sig, da finanskrisen brød ud. En række bitre og langvarige stridigheder med nødstedte andelsforeninger fulgte.

Bundlinjen, her er et årti senere, er imidlertid, at Nykredits tab har været forholdsvis beskedne. Selskabets halvårsrapport, der blev offentliggjort forleden, viste, at det har været muligt at tilbageføre yderligere 120 mio. kroner, der ellers var hensat til tab på andelsforeninger.

Status er nu, at der står 400 mio. kroner på denne tabskonto. Dertil kommer lån af en ukendt størrelse, der er helt afskrevet. Men til gengæld vil der formentligt blive skåret endnu en stor luns af i næste regnskab, hvor afviklingen af den store forening Thyra Danebod på Frederiksberg (billedet) kommer ind i bøgerne. Som tidligere omtalt har denne forening accepteret at opløse sig selv og sælge ejendommen til det svenske ejendomsselskab Heimstaden. Nykredit vil formentligt stadig stå tilbage med et tab, men det vil ikke være så stort, som man har hensat midler til.

Det er således også et godt bud, at en tilsvarende afvikling af foreningen Ringertoften på Bispebjerg i København er en god del af baggrunden for de tilbageførte hensættelser i første halvår. Overfor Min-andelsbolig.dk er Nykredit fåmælt om, hvad der er sket. Pressechef Jens Theil skriver i en mail blot, at tilbageførslen skyldes ”flere forskellige forhold.”

Mange af medlemmerne i de nødlidende, og nu afviklede, andelsforeninger sidder tilbage med en betydelig vrede, og man kan da også efterhånden konstatere som et faktum, at det var dem, der kom til at bære langt størstedelen af regningen. Men selv om Nykredits tab ender på få hundrede mio. kroner, er der næppe heller nogen stemning af glæde eller lettelse i realkreditinstituttet.

Regnskaberne over de forløbne år taler deres tydelige sprog om det traumatiske forløb. Mens tabskontoen blev bygget op, undlod Nykredit at præcisere, hvor meget der stod på den. Dét blev slået sammen med tabet på boligudlejningsejendomme. Det er først her i år, at hensættelser til tab på andelsforeninger har fået sin egen kategori i regnskaberne.

Tilmeld Nyhedsbrev