Nystiftet andelsforening slap for at betale rådgiver

Når lejerne overtager den ejendom, de bor i, via den såkaldte tilbudspligt, er der forinden gået en proces, hvor sælger af ejendommen har forhandlet sig frem til en pris med en ekstern køber. Som et led i forhandlingen er der ofte købt konsulenthjælp, for eksempel til en teknisk gennemgang af ejendommen.

Flere domme har fastslået, at den nystiftede andelsforening skal betale for denne regning. Sagerne er kommet for retten, fordi de foreningerne ikke har fundet det rimeligt, at de skulle betale for konsulentydelserne, når de ikke selv havde bestilt dem, og heller ikke nødvendigvis havde det store at bruge dem til.

Men domstolene har ræsonneret sådan, at tilbudspligten er et privilegium, lejerne har. De kan købe ejendommen til den pris, sælger og den eksterne part er blevet enige om. Men hverken sælger eller den forsmåede køber skal trods alt efterlades med en regning for noget arbejde, de aldrig får brug for.

En ny dom fra Østre Landsret viser imidlertid, at der er en grænse for dette princip, og at det ikke er enhver konsulentregning, foreningen skal betale. Søren Damgaard, advokat og partner i Bruun & Hjejle skriver om dommen i en klumme i Berlingske i dag.

I sagen var det ikke blot det, at andelsforeningen – A/B Sortedams Dossering 95 A-B (billedet) – ikke havde efterspurgt konsulentrapporten, der kostede 1,25 mio. kroner. Den havde slet ikke fået rapporten udleveret.

Så mente Østre Landsret ikke, at den skulle betale for rapporten – heller ikke selv om den faktisk havde accepteret regningen tidligere i forløbet. Østre Landsret vurderede, at foreningen med god grund kan have troet, at den af formelle årsager var nødt til at give denne accept, hvis ikke den skulle forpasse sin chance for at udnytte tilbudspligten.

Sagen er dog endnu ikke endeligt afgjort. Højesteret skal også tage stilling til den, og så må medlemmerne af foreningen håbe, at den når til samme konklusion som Østre Landsret. Foreløbigt står der 1-1 i domstolsbehandlingen, for Københavns Byret var nået frem til, at foreningen skulle betale honoraret til rådgiveren.

Tilmeld Nyhedsbrev