Nyt affaldssystem med fordele og ulemper

Mange andelsforeninger kender det: Man har i dyre domme etableret et hyggeligt gårdmiljø, men én krog af det bliver knapt så hyggelig, uanset hvor meget man skærmer af med plankeværk og buske: Dét, hvor affaldscontainerne står. Derfra breder der sig, især om sommeren, en ubehagelig lugt.

Men det kan være anderledes: I det nye Bellakvarter, der skal opføres på Amager, vil affaldet i stedet blive samlet i tanke under ejendommene. Herfra vil det så blive suget op af renovationsselskabet. Beboerne smider deres affald, alt efter arten af det, i forskellige standere. Se billedet.

Hvis man er en andelsforening i en ældre ejendom, vil det i praksis være umuligt at få etableret den komplette løsning, tilsvarende den der kommer i Bellakvarter, oplyser adm. direktør Thomas Rovsing fra firmaet Envac, der skal etablere affaldssystemet i Bellakvarter.

Men man kan godt til en overkommelig pris få en version, der fjerner den mest generende type affald, nemlig det såkaldte restaffald, fra gårdmiljøet, anfører han.

Systemet hedder mobilt affaldssug. Her bliver gravet en tank ned et sted i gården, og den bliver forbundet med et rør ud til gaden, hvorfra renovationsselskabet så suger affaldet.

”Det har vi installeret mange steder, blandt andet i Lipkesgaarden på Østerbro. Det giver god mening, fordi restaffaldet udgør mellem 50 og 60 procent af affaldsproduktionen. I en almindelig boligkarre vil man typisk etablere det i et gårdlav, der er sammensat af, hvad der nu er af andelsforeninger, ejerforeninger og udlejningsejendomme,” siger Thomas Rovsing.

Han mener, at det giver mest mening at etablere mobilt affaldssug i forbindelse med, at man alligevel renoverer en gård. I for eksempel Lipkesgaarden, hvor beboerne i 120 lejligheder fik glæde af systemet, var prisen alt inklusive cirka 3 mio. kroner, altså 25.000 kroner pr. lejlighed. Men en del af den omkostning skulle man under alle omstændigheder afholde, fordi der skulle graves op i forbindelse med omlægning af kloakken.

Teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune nævner dog over for Min-andelsbolig.dk en ulempe ved at etablere mobilt affaldssug: Nemlig at det støjer, når tankbilen kommer og henter affaldet. Et nyt regelsæt vil fra november sætte skrappere krav til støjniveauet i den forbindelse – det må højest være 75 decibel.

Endvidere mener kommunen, at mængden af restaffald vil falde, efterhånden som affaldssorteringen bliver mere detaljeret. Der for vil kommunen ikke slå på tromme for mobilt affaldssug.

Teknik- og miljøforvaltningen vurderer også, at det i praksis vil være lidt dyrere at få afhentet affald med mobilt affaldssug end på den klassiske måde. Thomas Rovsing har det modsatte synspunkt – han mener, der ligger en besparelse i taksterne for mobilt affaldssug. Men den er ikke så stor, at den kommer i nærheden af finansiere investeringen.

Mobilt affaldssug er en løsning, der er tilgængelig i de tre største byer, inklusive omegnskommunerne til København. Se her en video fra Odense Renovation, der viser, hvordan det foregår, når affaldet bliver afhentet.

 

 

Foto: Envac.

Tilmeld Nyhedsbrev