Oprydning efter skandale giver kontant bonus til københavnske andelsforeninger

Der er 47 mio. kroner til deling mellem grundejere i København – herunder andelsforeninger – efter at kommunen har gjort boet op efter skandalen om den såkaldte fortovsordning. Det oplyste kommunen i forrige uge.

Men der venter endnu en gevinst: Prisen på at få holdt fortovene rene er styrtdykket, og for de heldigste foreninger betyder det, at værdien af deres ejendomme kan skrives op med flere hundrede tusinde kroner. Det er formuegevinster som – hvis foreningerne ønsker det – kan fordeles til medlemmerne i form af en højere andelskroner.

Den årlige pris på renholdelsen for såkaldte A-gader – det vil sige centrale og meget befærdede gader – faldet fra 165,45 kroner pr. kvadratmeter i 2017 til 55,37 kroner pr. kvadratmeter i 2019. For B-gader er prisfaldet fra 124,81 til 17,44 kroner pr. kvadratmeter. Det oplyser Københavns Kommune.

I begge tilfælde er besparelsen altså godt 100 kroner pr. kvadratmeter, og en andelsforening med 100 kvadratmeter fortov vil således spare mere end 10.000 kroner om året. En besparelse i den størrelsesorden betyder, at valuaren alt andet lige kan opskrive ejendommens værdi med 300.000 kroner.

Værdistigningen skyldes, at en investor vil give mere for ejendommen, nu hvor den har vist sig at være billigere i drift.

Skandalen med fortovsordningen opstod, fordi Københavns Kommune overså, at den med en ny lov fra 2015 var forpligtet til kun at opkræve den pris, en privat udbyder ville tage for renholde fortovene. Dermed kom de københavnske grundejere til at betale alt for meget – i nogle tilfælde mere end ti gange for meget. Det er de penge, der nu bliver tilbagebetalt, og de ansvarlige chefer er blevet fyret af den pt. sygemeldte borgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

 

 

Billedet er fra A/B Vanløsegaard.

Tilmeld Nyhedsbrev