Politisk aftale: Købere af andelslejligheder skal stille med udbetaling

Det skal være slut med, at købere af en andelsbolig kan optage lån svarende til hele købsprisen. Fremover skal køber have en opsparing i forvejen, eller på anden måde skaffe penge til en kontant udbetaling.

Det fremgår af den længe ventede politiske aftale om andelsboligsektoren. Den kom her til formiddag, mandag, og den er indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og de radikale.

Det fremgår ikke, hvor stor en del af købsprisen, der skal lægges som udbetaling. Men en tilsvarende regel om udbetaling bliver indført ved stiftelse af andelsforeninger, og her er det 5 procent af købesummen, det drejer sig om.

Aftalen indeholder ingen væsentlige overraskelser i forhold til det, som Min-andelsbolig.dk har beskrevet fra forhandlingerne de seneste uger. Her er nogle væsentlige punkter:

  • Der bliver introduceret en ny norm for valuar-vurderinger. Det skulle gerne skabe et mindre spænd mellem, hvad de forskellige valuarer når frem til – og, uden at det er formuleret direkte – tage nogle af de højeste valuarvurderinger ud af markedet.
  • Kravene til valuarernes uddannelse ”præciseres”, hvilket vil sige øges.
  • Bestyrelsen får pligt til at udarbejde et skema med nøgletal, der gør boligernes værdi for ejere og potentielle købere mere tydelig.
  • Bestyrelsens ansvar vil blive beskrevet mere specifikt.
  • Der indføres en såkaldt generalklausul, der forbyder, at et flertal i foreningen ikke kan træffe beslutninger, der økonomisk skader mindretallet. Det præciseres dog, at der her ikke tænkes på investeringer i for eksempel altaner eller elevatorer, selv om nogle medlemmer kan være imod sådanne byrdefulde investeringer.
  • Forældelsesfristen for klager over rådgivere forlænges fra tre år til seks år.
  • Fristen for købers indsigelser over for sælger forlænges fra et halvt år til tre år. Dette kan blandt andet være med til at bremse penge under bordet – køber får længere tid til at kræve de sorte penge tilbage.
  • Flere tiltag mod penge under bordet følger. Et udvalg skal se på de forskellige muligheder, blandt andet at gøre salg gennem ventelister obligatorisk og at lade bestyrelserne få ansvar for at forhåndsgodkende købere. Udvalget skal nå frem til anbefalinger senest til sommer, og en eventuel lovændring kan komme om et års tid.
  • Ligeledes skal et udvalg undersøge, hvad der kan gøres for at hjælpe andelsforeninger uden for storbyerne, der har lav formue.
  • En række punkter vedrører stiftelse og opløsning af andelsforeninger – det vender vi tilbage til senere.

 

 

Billedet er fra A/B Ålstruphus på Frederiksberg.

Tilmeld Nyhedsbrev