Prisstigninger og nye regler kan gøre andelsboliger mere interessante ved forældrekøb

Endnu er andelsboliger en biting, når folk køber en lejlighed til deres børn. Langt de fleste køber en ejerlejlighed. Men det er der måske ved at blive vendt op og ned på. Antallet af forældrekøb af ejerlejligheder er allerede faldende, og det kan falde meget mere, hvis et forslag fra de radikale bliver vedtaget.

Netop disse måneder omkring studiestart er under alle omstændigheder højsæson for forældrekøb.

Danske Bank vurderer over for Min-andelsbolig.dk, at der står forældre bag færre end 5 eller 10 procent af handlerne med andelsboliger. Andre kilder siger, at også 5 procent er højt sat. Ingen har opgjort noget præcist tal, og i en del tilfælde køber forældrene heller ikke andelene, men låner deres børn penge til at købe andelene.

Det kan være en nødvendig vej at gå, hvis andelen ligger i en af de foreninger, hvor lejlighederne skal bebos af ejeren selv. Ifølge Danske Bank var der dog mange foreninger, der under kriseårene afskaffede denne regel, for at det skulle være nemmere for medlemmerne at sælge.

Når ejerboliger har været mest populære som forældreboliger, skyldes det blandt andet, at mange forældre også har set købet som en investering, der kunne give dem et afkast. Det element findes stort set ikke, når man køber en andelsbolig.

Men på det seneste har det også set tvivlsomt ud for ejerboliger, og mange frygter måske endda, at et køb af en lejlighed til barnet vil koste dem et tab.

Der er flere forklaringen på den faldende tendens i forældrekøb af ejerlejligheder, fortæller Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea.

”For det første er lejlighedspriserne i de største byer kommet op i et højt leje, hvor færre forældre kan være med. Samtidigt er lejlighedspriserne stagneret eller faldet svagt i de store byer, og kombineret med den kommende boligskattereform, der vil gøre det dyrere at bo i byen, har det fået nogle forældre til at trække sig fra markedet. Mange forældre vil gerne hjælpe deres barn, men hvis risikoen ved at investere i en ejerlejlighed bliver for stor, foretrækker de at give et månedligt huslejetilskud frem for en et nøglebundt til en ejerlejlighed,” skriver Lise Nytoft Bermann i  en mail til Min-andelsbolig.dk. Hun tilføjer, at det også er blevet sværere at låne penge til at købe boliger i København og Aarhus.

Et forslag, som de radikale lancerede forleden, kan gøre det endnu mindre attraktivt at købe ejerboliger som forældrekøb. Partiet vil afskaffe skattefordelene ved det, og i stedet bruge pengene på en fond, der skal støtte byggeri af ungdomsboliger.

Ved køb af ejerbolig og videreudlejning til børnene har forældre mulighed for at reducere den topskat, de måtte betale. En anden skattefordel er, at boligen efter helt almindelige regler om familieoverdragelse kan sælges til et nærtstående familiemedlem til en pris, der ligger op til 15 procent under den offentlige vurdering. Dermed kan man altså overføre en formue til sit barn, uden at barnet bliver beskattet af det.

Ifølge EjendomsWatch bliver udspillet fra de radikale støttet af regeringens to andre støttepartier, SF og Enhedslisten, mens Socialdemokratiet selv tænker videre over sagen. Men selv hvis forslaget bliver vedtaget, vil det altså kun forringe vilkårene, når forældrekøbet er af ejerbolig – ikke når det er af andelsbolig.

 

 

Billedet er fra A/B Alléhaven i Odense

Tilmeld Nyhedsbrev