Rådgivende ingeniør: Meningen med energimærker fortoner sig i hastværk og formalia

Energimærker er lovpligtige med henblik på, at ejendommene skal blive mindre energiforbrugende, og dermed også mindre klimabelastende. Det er en vigtig dagsorden, mange andelsforeninger støtter op om. Men i praksis går meningen med energimærket ofte tabt i formalia.

Det mener Jeppe Blohm Nielsen, adm. direktør i det rådgivende ingeniørfirma Bang & Beenfeldt. Han er fra i dag med i Min-andelsbolig.dk’s ekspertpanel, som andelsforeninger og deres medlemmer kan stille spørgsmål til.

”Mange tænker, at deres nye energimærke gælder i ti år, så der er god tid til at få udført forbedringerne – og så ryger mange af projekterne i glemmebogen over tid. Derfor har vi prøvet at nudge vores energimærkekunder, så de også får brugt den viden, der ligger i energimærkerne, og får det omsat til faktiske energiforbedringer på deres ejendom. Vi har fokus på at nå ud til foreningerne, når vi kan se, at deres energimærker skal fornyes om et år eller to og tale med dem om, hvad man kan gennemføre fra det gamle energimærke, for det kan påvirke, hvad der kommer til at stå i det nye energimærke,” siger Jeppe Blohm Nielsen, og fortsætter:

”Ellers ender man blot med et nyt energimærke, som beskriver, hvad man burde have gjort, og bygningens mærke bliver ikke ligeså godt, som hvis man fået gennemført energirenoveringerne inden energimærket skulle fornyes. Det er grundlæggende uambitiøst.”

Jeppe Blohm Nielsen mener, at situationen kun blev værre med boligindgrebet sidste forår – det såkaldte Blackstone-indgreb. Med det blev det vigtigt for foreningerne at dokumentere, at de havde mindst energimærke C. Og det skulle gå hurtigt – tidsfristen var den 1. juli 2020.

”Vi har lavet virkelig mange energimærker denne sommer. Men det er fuldstændigt misforstået at presse energimærkerne igennem så hurtigt. Hvis man i stedet havde givet foreningerne to år ekstra, havde man nu været ved at gennemføre mange af de energiforbedrende projekter. Det havde været en mere ambitiøs energipolitik,” siger Jeppe Blohm Nielsen.

Bang & Beenfeldt har lanceret portalen Vores Ejendom, hvor man kan få et hurtigt overblik over, hvilke energirenoveringer, det er værd at kigge nærmere på og effekterne af dem.

At politiske tiltag kan have den modsatte effekt af det tiltænkte ser Jeppe Blohm Nielsen også et eksempel på i forbindelse med et af de andre helt store temaer i mange andelsforeninger – opførelse af altaner. I København er teknik- og miljøborgmester Nina Hedeager Olsen (EL) i gang med at stramme reglerne på området. Hun mener, at der er opført rigeligt med altaner – de gør boligerne dyrere, de kan give gener for andre beboere, og det er heller ikke altid, de passer til arkitekturen.

Foreløbigt har borgmesterens initiativ dog fået foreninger til netop at gå i gang med at anlægge altaner, mens det endnu er muligt.

”Det har virkelig sat skub på nogle beslutningsprocesser, men der har nogle gange været for meget hastværk, hvor man ikke har haft tid til at gennemgå processerne ordentligt. Så jeg tror, nogle foreninger vil komme til at have ekstra omkostninger og problemer af den grund,” siger Jeppe Blohm Nielsen. Han peger også på, at flere eksempler på uheldige altan-projekter, der benyttes som argument for stramningerne, konkret er opført under tidligere reglementer, som i mellemtiden er rettet til. På den måde har borgmesteren ramt bolden lidt skævt, mener han.

”Når det er sagt, er jeg enig i, at vi skal passe på vores byrum. Men det synes jeg, også, vi i branchen er gode til. De tilfælde, hvor det er gået mindre godt, bør ikke have lov at dominere debatten,” siger Jeppe Blohm Nielsen.

Bang & Beenfeldt er et næsten 50 år gammel firma, med kontor på Christianshavn i København. Det har specialiseret sig i at forbedre eksisterende ejendomme, og en stor del af kundekredsen er andels- og ejerforeninger. Som et særkende for firmaet fremhæver Jeppe Blohm Nielsen, at der blandt de cirka 40 ansatte er personer med en bredt vifte af kompetencer, så man for hver større opgave kan sammensætte et passende team, i stedet for blot at blot at sende én projektleder, og så tilkøbe sig kompetencer fra andre virksomheder.

”Vi har en erkendelse af, at hvis ingen ved alt, men man altid ved, hvem man skal spørge, kommer man langt. Derfor holder vi fast i den meget tværfaglige organisation, selv om den er tungere for os. Der er selvfølgelig en omkostning ved at holde alle forskellige fagligheder kørende, men vi kan se, at det skaber en langt bedre proces for vores kunder – bestyrelserne ude i andelsforeningerne – og vi tror på, at tværfagligheden giver et bedre resultat. Læser man vores regnskaber, kan man se, at det også er tilfældet,” siger Jeppe Blohm Nielsen.

Han er er 41 år og oprindeligt uddannet murersvend. Denne baggrund har han siden suppleret med efteruddannelse fra blandt andet Københavns Erhvervsakademi og CBS. Inden han kom til Bang & Beenfeldt har han haft ledende stillinger hos arkitektfirmaet SKALA, ingeniørfirmaet Gaihede og ejendomsadministratoren DEAS.

Tilmeld Nyhedsbrev