Rådgiver: Tiden er forpasset for at udsætte renoveringsopgaver

Byggekonjunkturerne går op og ned, og det er mere fordelagtigt at igangsætte bygge- og renoveringsarbejder, når de er nede.

For tiden er de i den grad oppe. I coronaens tid har mange igangsat forbedringer af deres boliger, så byggefirmaerne har nok at lave og ikke giver så gode priser. Samtidig er materialepriserne braget i vejret. Ikke bare på grund af øget efterspørgsel, men også fordi der også er efterspørgsel efter råvarerne til andre ting, og fordi der er eller har været ”propper” i den internationale skibstrafik i Suezkanalen og ud for Kina.

Der cirkulerer lige nu historier om fordobling af priserne på nogle materialer. Det er dog kun på helt specifikke varegrupper. Men overordnet har man rask væk set en stigning i materialepriserne på 10 procent eller mere.

Så hvordan skal man reagere på alt dette, hvis man for eksempel er en andelsforening, og man har planlagt et renoverings- eller forbedringsarbejde, som ikke er presserende? Skal man stille det i bero et år eller tre?

Min-andelsbolig.dk har forelagt spørgsmålet for Jeppe Blohm Nielsen, adm. direktør i det rådgivende ingeniørfirma Bang & Beenfeldt, der er medlem af vores ekspertpanel.

Han anbefaler ikke at udsætte opgaverne. Det er der flere grunde til, men helt overordnet ser det ud til, at man er for sent ude nu: Der er allerede tegn på, at byggepriserne er på vej ned igen. Skulle man have høstet en besparelse, skulle man i coronakrisens begyndelse sidste år have været forudseende nok til at regne ud, at et hop i omkostningerne lå forude.

Jeppe Blohm Nielsen skriver:

”Situationen er den i øjeblikket, at råvarepriser og travlhed i byggebranchen generelt hæver priserne på materialer. Samtidig har byggeriet inden for renovering og vedligeholdelse haft en god og travl periode under corona-epidemien. Det kan mærkes lige nu og her. Men vi kan også se, at de projekter vi udbyder lige nu, og som skal udføres i 2022, er kommet ned i et rimeligt normalt prisleje igen.

Kombinationen af råvarepriser og udbud/efterspørgsel, har lige nu forårsaget en prisboble – og hvornår denne aftager, er svært at spå om. Men umiddelbart vurderer jeg, at branchen hurtigt finder sit naturlige leje igen.

Bør man som andelsboligforening så overveje at udsætte sit projekt et par år eller tre for at afvente om priserne falder igen? Det er ikke vores anbefaling.

Hvorvidt et stykke arbejde eller et projekt kan udsættes nogle år, for at satse på at priserne falder, er i ordets klareste forstand ”et sats”.

Generelt er renoveringsprojekter langstrakte og foregår over en lang periode, og det skal man have in mente som forening. Med andre ord skal man som forening, der overvejer at udsætte et projekt, have i baghovedet, at før projekteringen er gennemført og sagen kommet i udbud, er der sandsynlighed for, at priserne igen er blevet stabile.

Som rådgiver vil vi generelt fraråde, at man undlader at vedligeholde sin ejendom, for man kan ikke vide sig sikker på, at der ikke kommer følgeskader på ejendommen i den periode, projektet udskydes. Derfor anbefaler vi, at man altid konsulterer sin rådgiver, inden man overvejer at udskyde et projekt. Med den rette rådgivning er man bedre klædt på til at tage den rigtige beslutning, og man ved, hvilke risici man løber. Man bør ikke træffe beslutninger ved isoleret at fokusere på materialepriser – et renoveringsprojekt er mere komplekst, og der er langt flere faktorer i spil end blot det ene parameter.”

 

Billedet er fra A/B Vanløsegaard.

Tilmeld Nyhedsbrev