Radikale sætter foden i over for nøglepunkt i Dybvads boligindgreb

Boligminister Kaare Dybvads firepunktplan for et indgreb i boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2 har ført til bestyrtelse i ejendomsbranchen, fordi et sådant indgreb vil føre til en brat værditab på gamle boligejendomme – herunder dem, som andelsforeninger ejer.

Men lige nu ser det ud til, at ministeren slet ikke har mulighed for at samle et flertal. De radikale er et nøgleparti, men partiets boligordfører Jens Rohde oplyser til Min-andelsbolig.dk, at han er ”stærkt bekymret” over et af de fire punkter.

Bekymringen gælder det punkt, som handler om, at andelsforeninger skal have lov til at fastfryse de nuværende valuarvurderinger, selv om priserne på ejendommene falder. På den måde kan man, i hvert fald i på papiret, holde andelskronen oppe.

Men ét er, om køberne af andelene vil acceptere at give samme pris, selv om værdierne i foreningen er udhulet. Noget andet er, hvordan banker og realkreditinstitutter vil reagere. Og de skal følge Finanstilsynets regler.

”Långiver skal jo altid vurdere et andelsboligbevis ud fra den reelle værdi, og ikke ud fra en fiktiv værdi. Hvis det bare er sådan et Tribini-trick, og en fastfrysning ikke er det papir værd, den er skrevet på, så er det ikke noget, vi på nogen måde kan medvirke til,” siger Jens Rohde.

Han har nu bedt ministeren forhøre sig hos Finanstilsynet om, hvordan det vil se på sagen. Jens Rohde understreger, at han ikke er boligøkonom, og han ikke har noget forudfattet bud på, hvad Finanstilsynet vil svare.

Men Min-andelsbolig.dk har et bud: Det er praktisk talt utænkeligt, at Finanstilsynet giver kreditinstitutter lov til at foretage lånesagsbehandling ud fra valuarvurderinger, som man ved er alt for høje. Så sent som sidste år har Finanstilsynet pointeret over for flere banker, at de slet ikke må bruge de valuarvurderinger, foreningerne har fået foretaget – ikke engang selv om de er aktuelle og foretaget ud fra det nuværende prisniveau. Efter Finanstilsynets regler må bankerne end ikke bruge samme beregningsmetoder, som foreningernes valuarer gør.

Desuden er reguleringen af kreditinstitutter langt hen ad en følge af EU-lovgivning, og i denne er det absolut ikke gangbart, at man arbejder med fiktive værdiansættelser. Det er tværtimod en målsætning, at værdiansættelserne skal være så retvisende og aktuelle som muligt.

Ifølge Jens Rohde begynder de reelle forhandlinger mellem partierne først tirsdag. Han vurderer, at hans eget parti vil stå meget stærkt i forhandlingerne – ud fra den betragtning, at hvis de radikale ikke vil være med, så vil de borgerlige partier heller ikke. Og så er der ikke flertal.

Jens Rohde har tilkendegivet, at de radikale gerne støtter en lovændring, der kan stoppe aggressiv fremfærd fra udlejere, der prøver at lokke eller presse lejere ud af deres boliger – og dette uanset om det er danske eller udenlandske selskaber, der står for presset.

Men lovændringen skal, som han udtrykker det, være ”et kirurgisk snit”, hvor man kun stopper den aggressive fremfærd, og ikke rammer alle mulige andre samtidig, og ikke mindst skal man undgå, at andelsforeningerne og deres medlemmer bliver ramt.

Rohde ser andre veje at gå, end dem Dybvad har foreslået. Han nævner for eksempel, at man kan give huslejenævnene større beføjelser, at man kan tvinge en udlejer til at oplyse de andre beboere om det, når en af dem rejser en sag, og at man kan forbyde udlejere at tilbyde en lejer dusør for at fraflytte – samme forslag, som Tage Bergsbo fra erhvervsmægleren Lintrup & Norgart kom med i fredags.

 

Billedet er fra A/B Thorsgaard på Frederiksberg.

Tilmeld Nyhedsbrev