Realkreditten blokerer for andelsforeninger for seniorer

Andelsboligformen kan være perfekt for seniorer. Her flytter man billedligt talt ind i et fællesskab og netværk, og man er flere til at deles om det besvær, der er ved en almindelig ejerbolig.

Andelsboliger for seniorer er da også et område i grøde. Ifølge Min-andelsboligforening.dk’s oplysninger er der adskillige, der går med planer i den retning, og det er en af de få situationer, hvor det kan betale sig at bygge nyt til en andelsforening. Specielt hvis man er uden for storbyerne, og byggegrundene prismæssigt er til at komme i nærheden af.

Men det viser sig, at der er anden forhindring: Nemlig at det er svært ved at få lån til opførelsen.

Det fremgår af et spørgsmål i Folketinget fra socialdemokraten Kaare Dybvad til erhvervsminister Brian Mikkelsen. Kaare Dybvad oplyser til Min-andelsbolig.dk, at han har stillet spørgsmål efter henvendelser fra borgere, der var løbet ind i fænomenet.

Realkreditinstitutterne kan værdiansætte en andelsforenings ejendom som en udlejningsejendom, hvis afkast bliver beregningen som boligafgift min omkostninger. Men de kan også se på, hvad tilsvarende ejendomme i lokalområdet er blevet handlet til. Og det har realkreditinstitutterne angiveligt gjort: De har sammenlignet med priserne på parcelhuse i området.

Netop uden for storbyerne vil det være et problem, fordi parcelhuse ofte bliver handlet til under det, det har kostet at opføre dem, inklusive køb af grund. Dermed kan en nystiftet andelsforening ikke få lån i forhold til de udgifter, den faktisk har med at etablere ejendommen.

Og så går projektet med at etablere hyggelige seniorboliger i vasken, med mindre foreningen kan finde penge på en anden måde.

Desværre for de berørte synes erhvervsministeren ikke umiddelbart at gøre noget ved problemet, som han ifølge svaret ikke tidligere havde stiftet bekendtskab med. Han skriver kun i generelle vendinger, at ”regeringen har generelt fokus på at skabe bedre rammer for at udvikle byer og boliger i landdistrikterne,” og nævner kun specifikt nogle planlagte lempelser i lovgivningen om ejerlejligheder.

 

 

Billedet er far A/B Aastrupvej 53 i Haderslev.

 

Tilmeld Nyhedsbrev