Regeringen: Der skal findes en ny model for andelsboliger

Andelsboliger er for dyre. Det mener regeringen, som i sit store boligudspil tirsdag derfor lufter tanken om en ny andelsboligform, ”som ligger tættere på den oprindelige andelsboligtanke”.

Teksten om andelsboliger i udspillet er ganske kort, men det fremgår, at foreninger under den nye form skal være bundet til at værdiansætte deres ejendomme efter anskaffelsesprisen. Det skal altså ikke være muligt at få en valuar til at vurdere ejendommen med henblik på at kapitalisere de prisstigninger, der måtte komme i markedet. Netop denne mulighed anfører regeringen som årsagen til, at mange andelsboliger er steget i pris.

Der vil dog gå en årrække, før den nye andelsboligform batter noget. Den er altså kun tænkt som en mulighed for de foreninger, der bliver stiftet i fremtiden, og dem er der ikke mange af. Nye foreninger køber deres ejendomme til nuværende markedspriser, så i udgangspunkt vil der ikke være forskel på anskaffelsesværdien og den værdi, en valuar vil finde frem til. Først over nogle årtier kan der opstå et gab mellem de to metoder til værdiansættelse.

At dette overhovedet sker, er heller ikke nogen selvfølge. Vi er vant til, at ejendomme i storbyerne, og især i København, bare stiger i værdi, og at prisfald i forbindelse med økonomiske kriser hurtigt bliver indhentet igen. Men i mindre byer, hvor indbyggertallet skrumper, er oplevelsen en anden. Her falder værdien på ejendommene mange steder, og problemet med andelsboliger er ikke, om de bliver for dyre, men om man der overhovedet er købere til dem.

Humlen er, at storbyerne inden alt for længe kan komme i samme situation som de mindre byer. Danmarks befolkning nærmer sig et toppunkt, og i særdeleshed stiger gennemsnitsalderen i befolkningen, så en stadigt mindre andel af den efterspørger almindelige lejligheder i almindelige ejendomme.

Min-andelsbolig.dk arbejder på at få politiske kommentarer til regeringens udspil.

Billedet er fra A/B Nielshus i København.

Tilmeld Nyhedsbrev