Regeringen opgav at stramme reglerne om andelsforeningers opløsning

Boligministeriet har nu sendt forslaget om boligindgrebet i høring. Forslaget indeholder mange detaljer, der er relevante for andelsforeninger, og dem vil vi over de kommende måneder beskrive her på Min-andelsbolig.dk, efterhånden som behandlingen af lovforslaget (eller rettere, lovforslagene) skrider frem.

I første omgang handler det om de foreninger, hvor der er overvejelser om at sælge ejendommen og altså opløse sig selv. Der har været tale om, at andelsforeningers ejendomme efter indgrebet vil være særligt attraktive for investorer, fordi der er friholdt fra den meget omtalte karensperiode. Derfor aftalte forligspartierne, at det skulle være sværere at opløse andelsforeninger.

Den del af aftalen er dog udvandet til næsten ingenting i lovforslaget.

Konkret ville forligspartierne lovfæste den ellers frivillige normalvedtægts paragraf om opløsning. Paragraffen siger, at opløsningen skal vedtages af mindst fire femtedele af medlemmerne på en generalforsamling. Hvis det tilstrækkelige antal medlemmer ikke er til stede, kan opløsningen i stedet vedtages af fire femtedele af de fremmødte på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Der er altså en høj grad af mindretalsbeskyttelse.

Men i lovforslaget er det præciseret, at de vedtægter, foreningerne allerede har, bliver ved med at gælde – også når det gælder graden af mindretalsbeskyttelse ved opløsning. Det fremgår ikke hvorfor, man har afveget aftalen, men måske har juridiske eksperter i embedsværket advaret mod, at det kunne være på kanten af grundlovens bestemmelser om ejendomsrettens ukrænkelighed at tvangsændre i foreningernes vedtægter.

Konkret siger lovforslaget, at de opløsningsregler, der findes i gyldigt vedtagne vedtægter, når lovforslaget formelt fremsættes i april, fortsat vil være gældende efter lovens ikrafttræden. Det indebærer også, at hvis man i dag bruger normalvedtægten, og ønsker at ændre opløsningsparagraffen inden lovens fremsættelse, kan man lige akkurat nå det. En ændring af paragraffen har dog de samme regler for mindretalsbeskyttelse, som opløsningen i sig selv har – altså at der skal fire femtedeles flertal for ændringen.

Se lovforslaget og høringsmaterialet her. Fristen for at deltage i høringen er den 20. marts.

 

Billedet er fra A/B Damparken i Rødovre.

Tilmeld Nyhedsbrev