Regeringen overvejer ny vurderingsmodel for andelsforeninger

Andelsforeninger kan i dag vælge mellem tre forskellige modeller til at sætte pris deres ejendomme: Anskaffelsesværdien, den offentlige vurdering eller en valuarvurdering. Men snart kan en helt fjerde model komme i spil.

Det oplyser Skatteministeriet til Min-andelsbolig.dk.

Som tidligere omtalt har ministeriet opgivet at få et ny vurderingssystem til at fungere, når det gælder erhvervsejendomme – herunder boligudlejningsejendomme, som er den kategori, også andelsforeningers ejendomme hører under. Det betyder, at der ikke kommer nogen afløserr for den seneste vurdering fra 2012.

Men den kan andelsforeninger til gengæld fortsat bruge:

”Med forslaget om ikke at ansætte nye ejendomsværdier for alle erhvervsejendomme vil andelsboligforeninger have samme muligheder for værdiansættelse, som de har i dag. Selvom der ikke siden 2012-vurderingen er ansat nye offentlige ejendomsværdier, har andelsboligforeningerne fortsat haft mulighed for at anvende ejendomsværdien fra 2012-vurderingen. Denne mulighed vil de fortsat have fremover, selvom der ikke ansættes nye offentlige ejendomsværdier,” hedder det i en mail fra Skatteministeriet.

Ligeledes oplyser Boligministeriet, at det ikke forbereder nogen ændring af andelsboligloven, der beskriver de forskellige værdiansættelsesmetoderne.

”Ved en ændring af ejendomsvurderinger forventes der som udgangspunkt ikke at blive behov for konsekvensændring af andelsboligloven, da det fortsat efter andelsboligloven vil være muligt at anvende den senest ansatte ejendomsværdi. Der er endvidere i forlængelse af aftalen af 30. januar 2020 om initiativer mod kortsigtede investeringer i udlejningsboliger indført mulighed for at fastholde den senest ansatte ejendomsværdi tidsubegrænset,” skriver ministeriets presseafdeling til Min-andelsbolig.dk.

Den nævnte aftale er den, der beskrev det såkaldte Blackstone-indgreb. Her var muligheden for at fastholde eksisterende vurderinger et af de centrale punkter, der skulle sørger for, at andelsboligejere ikke blev udsat for økonomiske tab som følge af indgrebet. Det løfte havde været brudt, hvis regeringen afskaffede en af vurderingsmetoderne mindre et halvt år efter, at Blackstone-indgrebet blev vedtaget i Folketinget.

Der er dog det udestående problem, at der er løbet rigtigt meget vand gennem åen siden sidste ejendomsvurdering i 2012. I hvert fald i de større byer er ejendommenes reelle værdier tordnet i vejret i mellemtiden. Det er for at tage højde for dette, at man overvejer en alternativ løsning. Skatteministeriet beskriver det således over for Min-andelsbolig.dk:

”Regeringen vil se på, om der kan opstilles et alternativt grundlag, som andelsforeningerne til at prisfastsætte andelsboliger ud fra, så der tages højde for, at forskellen mellem ejendomsværdien fra 2012-vurderingen og den reelle markedsværdi af andelsboligerne over tid vil vokse.”

Hvad regeringen mere præcist måtte have i tankerne fremgår ikke. Men det er måske heller ikke så vigtigt. Med Blackstone-indgrebet har foreningerne fået lov til at fastansætte de værdier, andelskronen bliver beregnet ud fra, mere eller mindre vilkårligt, eller i hvert fald uafhængigt af de reelle værdier i markedet. Så der er ikke meget tabt, hvis en helt fjerde vurderingsmodel heller ikke rammer de rigtige værdier med nogen præcision.

 

Billedet er fra A/B Christiansgården i Lyngby.

Tilmeld Nyhedsbrev