Så kom andelsboliger ind i valgkampen: S vil slække krav om udbetaling

Det er blot et år siden, at en række ændringer af lovgivningen om andelsboliger trådte i kraft, blandt andet med henblik på at gøre andelsforeninger mere økonomiske solide – eller robuste, som det hed i den politiske lingo.

Men nu vil Socialdemokratiet den modsatte vej. Det fremgår af et boligpolitisk oplæg, Byer med plads til alle, som partiet har lanceret her i valgkampens slutning.

Konkret ønsker partiet, at kravet om udbetaling på 5 procent ved køb af en andelsbolig kun skal gælde prisen på selve andelsbeviset. Efter de nuværende regler skal også boligens andel af foreningens gæld regnes ind, og det kan gøre kravet til den reelle udbetaling meget større.

Det er da også netop for at gøre det muligt for flere at købe andelsbolig, at Socialdemokratiet vil slække reglerne.

Det er imidlertid ikke så enkelt, som det lyder. Reglerne er lavet for at afspejle de tilsvarende regler ved køb af ejerboliger, og i den sammenlægning er det åbenlyst, at foreningens gæld skal regnes med. Gør man ikke det, opstår den paradoksale situation, at udbetalingskravet bliver mindst ved stærkt forgældede foreninger, hvor andelskronen er lav. Meningen med reglen var netop, at man skulle sikre, at andelsforeninger var økonomisk sikre – herunder at medlemmerne ikke belånte sig op til skorstenens kant.

Også politisk bliver det vanskeligt. Reglen blev aftalt mellem Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Radikale og Dansk Folkeparti i november 2017. Men det er uklart, hvad de egentlig aftalte dengang. I aftaleteksten hed det blot, at der skulle være et krav om udbetaling ved køb af andelsbolig. Men i et samtidigt faktaark fra Erhvervsministeriet var det formuleret lidt anderledes, så der ikke var tvivl om, at udbetalingskravet skulle være, som det faktisk blev.

Så politikerne skal efter valget blive enige om, hvad de har aftalt, og om aftalen efter sædvanlig, parlamentarisk skik i Folketinget overhovedet kan opsiges med kort varsel.

De konservative har ikke noget ønske om, at reglerne skal slækkes, oplyser erhvervs- og boligordfører Anders Johansson til Min-andelsbolig.dk.

”Reglen skal sikre, at dem, som køber en andelsbolig, også har råd til at sidde i den. Med en større friværdi er der også en større sikkerhed. Det vil vi umiddelbart holde fast i. Jeg kan ikke i hvert fald ikke se nogen argumenter for at ændre det. Til gengæld vil vi gerne sætte markedet mere frit, så man kan få en mere markedsbaseret værdiansættelse af sin andel,” siger Anders Johansson.

 

 

Billedet er fra A/B Skydebanen på Vesterbro i København.

Tilmeld Nyhedsbrev