SF vil støtte realkreditlån i udkantsdanmark

KEND DIN BOLIGORDFØRER. Især uden for storbyerne kan det være svært for andelsforeninger at optage lån. Realkreditinstitutterne tør ikke binde an med det, fordi de frygter at komme til at stå med et værdiløst pant, hvis noget går galt. SF’s bud på en hjælpende hånd til såvel andelsforeninger som andre boligformer i de ramte områder er realkreditinstitutter med et statsligt indskud. Det fortæller partiets boligordfører Kirsten Normann Andersen.

Hun håber naturligvis, at der kommer en rød regering efter det kommende valg. Og hvis det sker, håber hun endvidere, at den vil have nogle overordnede visioner for boligpolitikken. Dét savner hun hos den nuværende regering, og et af de elementer, hun mener, der skal være en vision for, er storbydanmark i forhold til udkantsdanmark.

”Danmark kommer meget nemt til at knække over rent boligmæssigt, fordi det nogle steder bliver meget dyrt at bo, men det andre steder er svært overhovedet at sælge boliger,” siger Kirsten Normann Andersen.

Hun er med på, at et statsligt indskud i realkreditinstitutter vil indebære, at det er staten, og i sidste ende skatteyderne, der må påtage sig den risiko, som de private realkreditinstitutter i dag afviser. Det er en risiko, der under en krise meget nemt kan blive omsat til milliardtab.

”På den anden side skal vi bare ti år tilbage for at se, hvad den kan betyde, hvis vi lader markedet klare opgaven alene. Realkreditinstitutternes risikovillighed er jo også stor, når vi kigger på nogle af de dyrere områder, og på den måde er de også med til at presse priserne op nogle steder i landet, mens de til gengæld underfinansierer andre dele af landet. Det er en uholdbar boligsituation,” siger Kirsten Normann Andersen.

”En overordnet vision er, at alle har ret til en god bolig. Det er et mål, som man er nødt til at forfølge mere systematisk, og det indebærer også, at man er nødt til at tænke i fordelingspolitik, når man taler om boliger,” tilføjer hun.

Kirsten Normann Andersen kommer selv fra en by, som man lidt efter smag og behag kan kalde en lille by eller en del af et storbyområde – nemlig Skanderborg. Hun er valgt i sit lokalområde og kom i Folketinget for to år siden, da Jonas Dahl forlod tinget for i stedet at blive direktør for Randers Sygehus. Kirsten Normann Andersen er siden formelt valgt som sit partis spidskandidat i Østjyllands Storkreds, så det er næsten sikkert, at hun også efter det kommende valg er i Folketinget.

En anden vision hos SF er, at boligkvarterer skal rumme både ejerboliger, andelsboliger og almene boliger. Andelsboligformen er den mindste af de tre boligformer, men den har ofte vist vejen til nye boligtyper, for eksempel kollektiver, fremhæver Kirsten Normann Andersen. Hun mener, at blandingen af boligtyper vil være med til at fremme et samfund, der socialt er mere lige, og hvor for eksempel børn af mere og mindre velstillede forældre møder hinanden i skolen.

”Det, at vi kan spejle os i hinanden, gør, at vi dels kan udvikle vores egne drømme, og dels kan blive mere nuancerede i henseende til, hvordan vi ser på andre. Så det var en strukturel fejl, at vi kom til at bygge ejerboliger på den ene side af gaden og almene boliger på den anden. Jeg tror, at boligområderne udvikler sig bedst, hvis de er blandende, men så skal kommunerne naturligvis også have råd til at bygge almene boliger,” siger Kirsten Normann Andersen.

Planloven blev for nogle år siden ændret, så kommunerne kan kræve, at op til 25 procent af en byggegrund bliver afsat til almene boliger. Den mulighed har blandt andet Københavns Kommune valgt at bruge. Men Kirsten Normann Andersen ser gerne, at det bliver vendt om, så udgangspunkt er, at kommunerne skal sørge for blandede boligområde.

”Jeg ønsker ikke at tvinge kommunerne til at gøre noget. Men det vil være godt, hvis det bliver sat på dagsordenen i flere kommuner, og det ved jeg, at der også er mange SF’ere rundt omkring i landet, der er med til. At undlade at bygge almene boliger er også en måde at styre sin befolkningssammensætning på, og det, synes jeg, er en bekymrende udvikling. Kommuner som eksempelvis min egen kan tiltrække en bestemt type af borgere, men har man brug for en almen bolig, så kan man blive tvunget til at forlade kommunen. Så det er ikke fremmed for mig, at vi kræver, at kommunerne skal bygge alment. Men det skal heller ikke være for rigidt, og det skal give mening. Der er forskel på, hvad der behov for i København på Lolland,” siger Kirsten Normann Andersen.

Foruden boligordførerskabet har hun ansvar for nogle tunge områder som velfærd, indfødsret, sundhed og kommuner. Så hun lægger ikke skjul på, at der er grænser for, hvor meget hun når at beskæftige sig med boliger. På det punkt støtter hun sig derfor langt hen ad vejen til kolleger fra andre partier, som hun stoler på og har fælles synspunkter med.

”Der er ingen tvivl om, at Socialdemokratiets boligordfører Kåre Dybvad er meget, meget dygtig. Men også Enhedslistens Søren Egge Rasmussen er rigtigt godt inde i tingene. Jeg kender dem begge godt, og vi har også lavet mange ting sammen. Det er også derfor jeg tror på, at vi sammen kan formulere nogle boligpolitiske visioner for et rødt flertal,” slutter Kirsten Normann Andersen.

Tilmeld Nyhedsbrev