Stor vækst i andelsboligsektoren – haler ind på ejerboligerne

Andelsboligformen er stadig lillebror til ejerboligformen. Men billedet har ændret sig gennem 00’erne – og det er til andelsboligernes fordel.

Det viser beregninger, som boligøkonom Mira Lie Nielsen fra Nykredit har beregnet for Min-andebolig.dk, på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Hvor der i 2010 var ti gange så mange der boede i ejerbolig som i andelsbolig, var det ved udgangen af 2017 kun ni gange så mange. 368.000 personer bor nu i andelsboliger, hvilket er en vækst på 9 procent i perioden. Den tilsvarende vækst i antallet af ejerboliger har kun været en halv procent.

Væksten findes især i København, hvor der er kommet 13-14 procent flere andelsbolig-beboere til. Men jo længere, man kommer fra hovedstaden, jo lavere er vækstraterne. I Jylland er der decideret tilbagegang. Det skyldes primært, at flere bor alene i en andelsbolig, for eksempel en by som Aarhus. Her er det gennemsnitlige antal beboere pr. andelsbolig faldet fra 1,86 i 2010 til nu 1,80.

I hovedstaden er det lige omvendt. Her boede der i 2010 1,81 personer i hver andelsbolig. Nu er det 1,96. Det trækker dog også op i København og omegn, at der er stiftet mange nye foreninger de seneste år.

Udsigterne for de kommende år er blandede. I det allerseneste år er væksten på landsplan skrumpet ned til næsten ingenting. Det skyldes formentligt, at priserne på ejendommene er kommet så højt op, at færre lejere bliver fristet til at udnytte tilbudspligten.

Ud fra det kan der også forventes et lavt antal stiftelser i de kommende år, og det bliver heller ikke bedre af, at ny lovgivning strammer lånevilkårene for nye foreninger.

Men på længere sigt kan andelsboligsektoren nyde godt af et andet fænomen: Nemlig at lejesektoren tordner frem. Hele 17 procent flere bor i lejebolig i dag end i 2010. Nykredit kæder det sammen med to grupper på boligmarkedet, der vokser i disse år: Dels ældre borgere, som på et tidspunkt sælger ejerboligen og lejer en lejlighed i stedet, dels borgere uden dansk statsborgerskab, der slet ikke må købe bolig i Danmark.

Men under alle omstændigheder bliver der for tiden bygget mange nye udlejningsejendomme, og når de på et tidspunkt skal sælges, vil det udløse tilbudspligt, så lejerne har mulighed for at købe den og stifter andelsforeninger.

Månedens andelsforening her på Min-andelsbolig.dk, Hørsholmsgade 22 A-K (billedet), er en af dem, der har bidraget til væksten i den københavnske andelsboligsektor. Den blev stiftet i 2014.

Tilmeld Nyhedsbrev