To ud af tre andelsforeninger tilvælger Airbnb

Korttidsudlejning af boliger gennem Airbnb deler vandene – der er stærke holdninger for og imod. Men når det kommer til stykket, er dobbelt så mange på det første som det sidste hold.

Det viser en undersøgelse fra administratoren Cobblestone. Selskabets adm. direktør Rasmus Juul-Nyholm fortalte om den på Ejendomsforeningen Danmarks konference om Airbnb i sidste uge.

Cobblestone har undersøgt 100 andelsforeningers forhold til Airbnb. Af dem havde cirka fem haft alvorlige problemer, hvor nogle medlemmer så stort på reglerne og lejede ud i et omfang, der generede deres naboer. Men mange andre steder går det fint og med opbakning fra et flertal af medlemmerne. 42 af de 100 foreninger har inden for de seneste år haft spørgsmålet oppe på generalforsamlingen, og af dem har cirka to tredjedele vedtaget at give medlemmerne en begrænset adgang til at leje ud gennem Airbnb.

Begrænsningen vil typisk bestå i at man sætter et loft over antal udlejninger pr. år og samlet antal dage med udlejning – Cobblestone foreslår sin andelsboligkunder henholdsvis 10 og 49. Samtidig kan udlejerne få pligt til at informere bestyrelsen og/eller naboerne i form af et opslag i opgangen. Kun en enkelt af de 100 foreninger havde valgt at stille beboerne helt frit.

Rasmus Juul-Nyholm vurderede på konferencen, at forholdet mellem ja og nej til Airbnb-udlejning vil være det samme i de foreninger, der endnu ikke har haft spørgsmålet oppe på en generalforsamling. Og det vil være et spørgsmål, som mere eller mindre alle foreninger, i hvert fald i de store byer, vil skulle tage stilling til.

Problemet er, at en andelsforenings ejendom teknisk set er en udlejningsejendom, hvor foreningen er udlejer og medlemmerne lejere. Og så gælder lejeloven, der siger, at korttidsudlejningen er ulovlig, med mindre udlejeren siger noget andet. Derfor er en vedtagelse på generalforsamlingen formelt nødvendig.

Der er imidlertid en anden barriere i lovgivningen: Boligreguleringslovens paragraf 50 siger, at ”en bolig, der inden for de sidste 5 år har været benyttet til helårsbeboelse, må ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke tages i brug til sommerbeboelse, eller lignende midlertidig benyttelse, der er til hinder for, at boligen fortsat benyttes til helårsbeboelse.”

Dét tolker for eksempel Homan Advokater sådan, at Airbnb-udlejning er forbudt. Men det er ikke et spørgsmål, der er klarhed over.

I Københavns Kommune oplyser Teknik- og Miljøforvaltningens presseafdeling, at kommunen ikke har givet det samtykke, der er nævnt i paragraffen – men at man heller ikke har hjemmel til at kontrollere, om der bliver lejet ud eller ej.

Samtidig er det et spørgsmål, hvor meget man kan leje ud til turister, før det forhindrer, at boligen samtidig fungerer som helårsbolig. Her afventer kommunen et lovforslag, som regeringen fremsætter i november. Loven skal udmønte forårets politiske forlig om Airbnb, og ifølge dette vil man kunne leje ud i 70 dage om året – eller helt op til 100 dage, hvis den lokale kommune giver tilladelse til det.

 

Har du brug for en advokat? Find en i Min-andelsbolig.dk´s leverandørkartotek.

 

Billedet er fra A/B Jagtvej 177 på Østerbro i København.

Tilmeld Nyhedsbrev