Tunge navne skal foreslå mere lempelige finansieringsvilkår for andelsboliger

Mens Danmark stadig er optaget af covid-19, fortsætter arbejdet med det boligindgreb, der skal begrænse mulighederne for at renovere lejeboliger og efterfølgende hæve huslejen. Det er et indgreb, som vil forringe værdien af boligejendomme opført før 1992, og dermed også ramme mange andelsforeninger på økonomien.

I sidste uge blev det bekræftet, at det stadig er planen, at de konkrete lovforslag skal fremsættes her i april, det vil sige inden for de næste par uger.

Samtidig har erhvervsministeren nedsat det udvalg, som partierne bag indgrebet har bestemt skal se på reglerne for finansiering ved stiftelser ved køb af andelsboliger og stiftelse af andelsforeninger. Målet er ”at gøre adgangen til andelsboliger mere økonomisk overkommelig.”

Hvordan det går, må tiden vise. Finanstilsynet har hidtil kørt en hård linje over for andelsboligsektoren, og reglerne for långivning er også til dels bestemt af EU. På den anden side er det næsten uundgåeligt, at coronakrisen i et eller andet omfang vil ramme boligmarkedet med prisfald, og noget af Finanstilsynets bekymring for, om markedet er overophedet, vil måske fortone sig.

Under alle omstændigheden vidner sammensætningen af udvalget om, at man tager sagen alvorligt. Medlemmerne er hentet om ikke fra øverste hylde i de organisationer, de kommer fra, så i hvert fald næstøverste hylde.

Medlemmerne er: Finansdirektør Steen Lohmann Poulsen fra Erhvervsministeriet (formand), vicedirektør Kristian Vie Madsen fra Finanstilsynet, kontorchef Anitta Bugenhagen fra Transport- og Boligministeriet, direktør Jan Hansen fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, økonom Ida Marie Moesby fra Forbrugerrådet Tænk og endelig viceadmin. direktør Ane Arnth Jensen fra brancheorganisationen Finans Danmark.

Udvalget skal aflevere sin rapport inden årets udgang.

 

Billedet er fra A/B Haraldshus på Nørrebro i København.

 

Tilmeld Nyhedsbrev