Valuarer sætter prisen på ejendomme op, trods boligindgreb

Boligindgrebet, som nu er på vej gennem Folketinget, vil reducere værdien af boligudlejningsejendomme, og dermed andelsforeningers ejendomme. Men det er ikke noget, der skinner igennem i de nylige valuarvurderinger – tværtimod. Det viser en undersøgelse, som Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) har lavet blandt sine medlemmer.

Af de foreninger, der har fået foretaget valuarvurderinger mellem november 2019 og april i år, har der i 80 procent af tilfældene været tale om højere vurderinger end sidst. I 20 procent af foreningerne er værdien endda opskrevet med mere end 5 procent, oplyser ABF i en pressemeddelelse.

En højere vurdering er ikke ensbetydende med, at foreningen også vil kunne få mere for ejendommen, hvis den skulle ønske at sælge den. Valuarvurderinger kommer nemlig med et efterslæb: Valuarerne ser på, hvad tilsvarende ejendomme senest er handlet for, og når markedet pludselig bremser op, er de handler, der er at sammenligne med, fra det ”gamle” marked.

Fænomenet var stort under finanskrisen. Ejendommene havde langt op i 00’erne været handlet til højere og højere priser, men pludselig gik markedet helt i stå. De fleste antog, som det også viste sig at være korrekt, at priserne ville være betydeligt lavere, når markedet gik i gang igen. Men ud fra den rå teknik kunne en valuar, mens hele verdensøkonomien standede i våde, argumentere for, at de seneste handler viste, at priserne var høje.

Dét var en del af baggrunden for, at valuarvurderinger i den periode kunne variere meget, og at nogle foreningers ejendomme blev værdiansat urealistisk højt. Hvilket igen var baggrunden for en ændring af andelsboligloven i 2018, hvor der blev strammet op på reglerne.

Men 2018 er allerede længe siden. I boligindgrebet er et af punkterne, at andelsforeninger må fastfryse de vurderinger, der er gældende pr. 1. juli i år, og bruge dem i al tid fremover. Det skal skærme foreningerne og deres medlemmer mod reelle prisfald på den måde, at man kan holde maksimalpriserne på andelene oppe.

Man kan dårligt fortænke valuarerne i det, hvis de opfatter det politiske signal sådan, at vurderingerne først og fremmest skal være dejligt høje, og at det er mindre vigtigt, om de rammer den reelle værdi efter nogle vilkår, der med boligindgrebet alligevel er på vej til at blive afskaffet.

 

Billedet er fra Hørsholmsgade 22 A-K i København.

Tilmeld Nyhedsbrev