Vedligeholdelsesplaner for andelsboliger

Andelsforeninger får pligt til at udarbejde vedligeholdelsesplaner

Du køber en andelsbolig, der ser billig ud. Men et års tid senere finder bestyrelsen ud af, at tag og faldstammer skal skiftes hurtigst muligt, og når man nu er i gang, er der også flertal i foreningen for at ordne vinduerne. Det skal alt sammen betales, og med det ekstra lån, foreningen må optage, er din nye bolig pludselig ikke billig alligevel.

Det er den slags situationer, ”arbejdsgruppen om ansvarlig drift af andelsboligforeninger” vil undgå med en anbefaling om, at alle andelsforeninger får pligt til at udarbejde vedligeholdelsesplaner ved stiftelsen af foreningen, og derefter mindst hvert femte år.

Arbejdsgruppen blev nedsat af erhvervsminister Brian Mikkel i begyndelsen af året – blandt andet inspireret af spektakulære konkurser i flere foreninger. Et scenarie som det, der er nævnt ovenfor, går fra at være ærgerligt til at være alvorligt eller direkte livstruende for foreningen, hvis en del af medlemmerne ikke kan få deres økonomi til at hænge sammen med de højere udgifter, og de heller ikke har mulighed for at sælge boligen til samme pris, som de har købt den til.

Der er som nævnt endnu kun tale om en anbefaling, men der er meget stor sandsynlighed for, at politikerne følger den og gør det lovpligtigt at udarbejde vedligeholdelsesplaner. En tilsvarende paragraf har de således for nyligt sat ind i lejeloven, og private udlejere har nu pligt at til at udarbejde vedligeholdelsesplaner.

Planerne vil udgøre en økonomisk byrde for foreningerne, men det er dog til at overkomme. Ifølge Søren Schødt, der driver sit eget rådgivningsfirma SCHØDT i København, starter priserne ved 8-10.000 kroner plus moms. For en typisk andelsforening med 75 boliger anslår han, at prisen vil være cirka 20.000 kroner plus moms.

”Man får, hvad man betaler for. Men det er et marked med hård konkurrence, og der er mange, der laver det meget billigt. Ofte kan der også være et efterfølgende forløb, således at det går direkte over i en byggesag,” siger Søren Schødt.

Tilmeld Nyhedsbrev